blog SEO

Zmiana strony a SEO – jak migracja wpływa na pozycjonowanie?

W artykule zostaną omówione kluczowe czynniki wpływające na migrację strony oraz to, w jaki sposób przeprowadzić migrację, aby zminimalizować negatywne skutki dla pozycji w wynikach wyszukiwania.  

Migracja strony to proces przeniesienia lub zmiany domeny, struktury URL, zawartości lub innych kluczowych elementów witryny takich jak np. silnik strony. Bez odpowiedniej optymalizacji i przygotowania, migracja strony może prowadzić do utraty widoczności domeny i spadku pozycji w organicznych wynikach wyszukiwania. Dlatego tak ważne jest zrozumienie wpływu migracji strony na pozycjonowanie oraz przestrzeganie najlepszych praktyk podczas tego procesu.

Przykładów nieudanych migracji możemy wskazywać wiele, natomiast jeden z większych negatywnych skutków migracji swego czasu odczuła strona znanej drogerii. Zmiana silnika strony doprowadziła do tragicznych skutków i potężnych spadków widoczności.

Skutki migracji - Rossmann
Skutki migracji – Rossmann

Na wykresie przy pomocy strzałki został oznaczony moment przeprowadzenia migracji, czego skutkiem był spadek widoczności o około 80%.

Jak uniknąć znacznego spadku widoczności, przeprowadzając migrację strony?

W celu przeprowadzenia sprawnej migracji powinniśmy zaplanować cały proces wcześniej i zweryfikować szereg elementów niezbędnych do zmiany. W następnej części zostaną omówione najistotniejsze elementy, które są do zrealizowania i weryfikacji podczas migracji strony.

Kluczowe czynniki wpływające na migrację strony

1. Przeniesienie struktury adresów URL

Podczas migracji strony bardzo istotne jest zachowanie spójności w strukturze adresów URL. Najlepszym rozwiązaniem jest zachowanie aktualnej struktury adresów URL. W przypadku, gdy aktualna struktura nie może zostać zachowana, konieczne jest wdrożenie przekierowań ze starych adresów na nowo powstałe. 

Wdrożenie przekierowań adresów URL na nową witrynę pozwoli zachować widoczność, która została zbudowana na już istniejących adresach. Przed migracją powinna zostać utworzona lista adresów, dla których musimy wdrożyć przekierowania. Dzięki nim, gdy użytkownicy trafiają na stare adresy URL, automatycznie zostaną przekierowani na odpowiednie strony w nowej wersji serwisu. 

Pozwoli to zarówno użytkownikom, jak i wyszukiwarkom, na skuteczne odnalezienie i zaindeksowanie nowych stron. Należy upewnić się, że przekierowania są skonfigurowane poprawnie i obejmują wszystkie ważne adresy URL.

2. Migracja treści i metadanych na stronie

Wpływ migracji strony na pozycjonowanie jest również związany z jakością treści dostępnych na nowej stronie.  Zadbanie o unikalne, wartościowe i przyjazne dla użytkownika treści przyczyni się do wzrostu widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Należy pamiętać o dostosowaniu treści na nowej wersji strony w taki sposób, aby ich ilość i jakość nie była w pogorszonym stanie. 

Analogicznie jak w przypadku zachowania tej samej struktury adresów URL to również w przypadku przeniesienia wszystkich treści, obrazów czy załączników najlepiej, jeśli stan zostanie zachowany. Przykładowym problem z brakiem przeniesienia załączników czy obrazów, może być niepotrzebne generowanie błędów 404 poprzez odwołania do nieistniejących zasobów.

Podczas migracji nie możemy zapomnieć o metadanych a w szczególności o znacznikach <title>, określanych jako tytuł strony, który nadal ma istotne znaczenia w aspekcie SEO. Przed migracją na podstawie crawl’a strony powinniśmy zweryfikować czy nie występują różnice pomiędzy aktualną wersją a nowo wdrażaną w aspekcie metadanych. W przypadku metadanych oprócz znacznika <title> warto zweryfikować też <description>, czy został poprawnie przeniesiony dla każdej z podstron.  

3. Zablokowanie dostępu dla robotów i weryfikacja sitemap.xml

Bardzo ważnym elementem do weryfikacji jest sprawdzenie blokady w pliku robots.txt. Po migracji należy upewnić się, czy strona nie jest zablokowana dla robotów wyszukiwarek, co może wpłynąć na brak indeksacji zawartości podstron. 

W tym celu należy zweryfikować plik robots.txt, który powinien znajdować się w katalogu głównym strony, zazwyczaj pod adresem: nazwadomeny.pl/robots.txt. 

Jeżeli w tym pliku znajduje się instrukcja “Disallow: /”, oznacza to, że robotom wyszukiwarek zostało zabronione indeksowanie strony. Blokada spowoduje wyindeksowanie wszystkich zasobów oraz utratę widoczności strony.

Podczas weryfikacji pliku robots.txt warto zwrócić uwagę czy znajduję się w nim odwołanie z adresem do mapy strony.  Dobrze jeśli w pliku robots.txt będzie standardowy odnośnik do aktualnej mapy strony:

Sitemap: https://nazwadomeny.pl/sitemap.xml

Po migracji zaleca się sprawdzenie czy została utworzona mapa strony oraz czy jej adres nie został zmieniony. Po weryfikacji powyżej czynności, należy ponownie zgłosić mapę strony w Google Search Console. 

Mapa strony GSC
Mapa strony GSC

Aktualny adres mapy strony powinniśmy podać w miejscu przedstawionym na powyższym zrzucie ekranu. 

4.Weryfikacja tagów meta robots

Podczas weryfikacji powinniśmy upewnić się, czy tagi meta robots zostały poprawnie zaimplementowane na stronie głównej i podstronach. Metatagi można znaleźć w sekcji <head>. 

weryfikacja tagów meta robots
Weryfikacja tagów meta robots

Weryfikujemy tagi meta robots, jeśli zawierają wartość “noindex”, strona zostanie zablokowana przed indeksacją przez Google. Natomiast tag “nofollow” uniemożliwi robotom wyszukiwarek śledzenie linków na danej podstronie, co również będzie tragiczne w skutkach dla widoczności naszej domeny.  Powinniśmy zadbać o to, aby tagi meta robots zawierały: ‘’index, follow” – takie rozwiązanie umożliwi dostęp robotom do strony.  

5.Przekierowania i zabezpieczenie wersji strony

Po migracji strony warto zwrócić uwagę na prawidłowość wdrożenia przekierowań 301 i pozostawienie strony głównej serwisu tylko w jednej wersji.


W związku z tym należy wykonać przekierowania 301 ze wszystkich powyższych adresów URL na jeden właściwy – przekierowanie powinno odbyć się tylko w jednym kroku, by nie tworzyć łańcuchów przekierowań.

Pomoże to w zablokowaniu możliwości indeksacji kopii serwisu oraz przeniesie wszystkie sygnały rankingowe na jeden właściwy i preferowany adres URL. W powyższym przykładzie został wybrany adres strony głównej: https://nazwadomeny.pl/

6.  Monitorowanie i weryfikacja


Po przeprowadzeniu migracji
strony ważne jest monitorowanie jej wyników w wynikach wyszukiwania oraz użycie dostępnych narzędzi, które umożliwiają analizę widoczności. Konieczne jest zweryfikowanie czy podczas migracji zostały zmigrowane, kody analityczne i śledzące do narzędzi, które używane były dla poprzedniej wersji strony. Należy upewnić się czy nastąpiła migracja oraz czy dane zbierają się poprawnie.

 Powinniśmy skorzystać z narzędzi analitycznych, aby śledzić ruch na stronie czy wskaźniki konwersji w celu śledzenia i wykrycia potencjalnych nieprawidłowości. 

Po zakończeniu migracji powinniśmy przeanalizować całą strukturę serwisu dostępnym crawlerem w celu weryfikacji i wyeliminowania błędnych przekierowań wewnętrznych oraz zbadać wydajność strony czy zmiana na nową wersję strony nie wpłynęła negatywnie na jej wydajność. W niektórych przypadkach migracja wiąże się, również ze zmianą serwera docelowego co również może generować problemy związane z wydajnością oraz czasem reakcji serwera. Warto monitorować ten aspekt techniczny w całym procesie. 

Średni czas reakcji możemy monitorować w Google Search  Console w zakładce statystyka indeksowania.

Monitorowanie średniego czasu reakcji - GSC
Monitorowanie średniego czasu reakcji – GSC

🚀 Podsumowanie

Migracja strony ma bardzo istotny wpływ na pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania. Przestrzeganie najlepszych praktyk pomoże w zminimalizowaniu negatywnych skutków migracji.  

Autor

Jakub Barabasz

SEO Specialist w DevaGroup gdzie zajmuje się pozycjonowaniem i optymalizacją stron internetowych klientów. Lubi zagadnienia związane z linkbuildingiem i optymalizacją procesów SEO. Prywatnie miłośnik szachów i nowych technologii.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *