Wytyczne dla szybkiego rozwoju Twojej firmy w Internecie

Strategia marketingowa

Strategia marketingowa to plan działania, który określa, jak firma będzie promować swoje produkty lub usługi, aby osiągnąć określone cele biznesowe i sukces na rynku.

 • Strategia marketingowa pomoże Twojej firmie efektywnie komunikować się z klientami, budować świadomość marki, pozyskiwać nowych klientów i utrzymywać lojalność istniejących.
 • Pozwoli Ci skoncentrować się na osiągnięciu celów biznesowych poprzez odpowiednie działania marketingowe i efektywne zarządzanie zasobami.
 • Opracujemy dla Ciebie całościową strategię marketingową, strategię SEO czy strategię działania w mediach społecznościowych. 👇👇
google rating

  Potrzebujesz darmowej wyceny?

  Co możemy dla Ciebie zrobić?

  Kompleksowy plan działania dla Twojego biznesu

  arrow
  01
  <br>Strategia marketingowa

  Strategia marketingowa

  arrow
  02
  <br>Strategia SEO

  Strategia SEO

  03
  <br>Strategia w mediach społecznościowych

  Strategia w mediach społecznościowych

  Michał Kukliński - CEO
  strategia marketingowa

  Co zawiera się w strategii marketingowej

  • Wyznaczenie celów biznesowych – wybór celów, które mają zostać osiągnięte za pomocą działań marketingowych oraz wskazanie jednego! celu głównego (np. zwiększenie sprzedaży, świadomości marki, zaangażowania czy zdobycie całkiem nowych klientów).
  • Analiza rynku – badanie rynku i aktualnych trendów, ocena konkurencji.
  • Analiza grupy docelowej – zawężenie grupy docelowej do klientów, potencjalnie zainteresowanych produktami lub usługami Twojej marki.
  • Analiza usług i produktów – dokładna ocena oferowanych produktów (m.in. cechy, specyfikacja, jakość), wyodrębnienie plusów i różnic względem konkurencji, identyfikacja i zwiększenie przewagi rynkowej.
  • Analiza korzyści – określenie korzyści wynikających z oferty (np. wydajność, jakość, prestiż, wygoda), weryfikacja zysków możliwych do osiągnięcia przez klienta i potrzeb, które może zaspokoić produkt lub usługa.
  • Analiza kanałów – identyfikacja kanałów, za pomocą których firma dostarcza produkty lub oferuje usługi klientom oraz narzędzi, z których korzysta.
  • Plan komunikacji – opracowanie strategii komunikacji z klientem, wybór form reklamy i dopasowanie ich do wybranych grup docelowych, szablony komunikatów.
  • Wybór KPI – wskazanie KPI, na podstawie których możliwe będzie mierzenie wyników wdrażanej strategii marketingowej.
  Piotr Smargol - Head of SEO
  Strategia SEO

  Co zawiera się w strategii SEO

  • Analiza obecnej sytuacji serwisu – weryfikacja historii widoczności witryny, badanie aktualnego stanu strony internetowej, w tym infrastruktury technicznej, indeksacji, zawartości i struktury linków, wydajności czy aktualnych pozycji w wynikach wyszukiwania.
  • Analiza konkurencji – ocena działań konkurencyjnych witryn internetowych i rozpoznanie elementów, które pozwolą zdobyć przewagę konkurencyjną.
  • Określenie celów SEO – sformułowanie konkretnych celów, jakie ma osiągnąć strona poprzez działania SEO, np. zwiększenie ruchu organicznego, wzrost konwersji i wybór działań SEO, które skutecznie przyczynią się do realizacji założeń.
  • Utworzenie grup docelowych – rozpoznanie grup docelowych, w celu jak najlepszego dopasowania strategii SEO do potrzeb klientów, aby zmaksymalizować efektywność działań SEO.
  • Wyznaczenie słów kluczowych – analiza przy pomocy dedykowanych narzędzi i wybór słów kluczowych, które mają potencjał i są istotne dla Twojego biznesu, generują ruch organiczny, są wyszukiwane przez Twoich potencjalnych klientów.
  • Wytyczne do optymalizacji serwisu – określenie działań, które należy podjąć, aby zoptymalizować stronę pod kątem SEO, np. poprawa kodu strony, zwiększenie prędkości ładowania strony, dostosowanie witryny pod urządzenia mobilne, optymalizacja linków wewnętrznych, grafik itp.
  • Strategia link building’owa – planowanie działań mających na celu zdobywanie wartościowych, wysokiej jakości linków z rzetelnych źródeł, co wpływa na wiarygodność witryny i jej pozycję w wynikach wyszukiwania.
  • Zaplanowanie contentu – sformułowanie działań optymalizacyjnych w zakresie contentu znajdującego się na stronie internetowej oraz określenie rodzajów treści wymagających utworzenia.
  Dominika Falkowska -Social-media-planer -Efectownia
  Strategia w social mediach

  Co zawiera się w strategii social media

  • Analiza grup docelowych – identyfikacja grup użytkowników platform społecznościowych i ich cech (m.in. wiek, płeć, wykształcenie, zainteresowania, lokalizacja).
  • Stworzenie person – stworzenie profilów reprezentujących typowe osoby z grup docelowych i schematów zachowań w mediach społecznościowych, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby i dopasować działania do ich preferencji zakupowych.
  • Analiza konkurencji – ocena działań konkurencyjnych firm na platformach społecznościowych w celu poznania ich strategii i skonfrontowania z przyjętym planem działania.
  • Analiza SWOT – analiza mocnych i słabych stron Twojego biznesu, a także ocena szans i zagrożeń związanych z obecnością firmy w mediach społecznościowych.
  • Analiza SMART –  określenie celów z pomocą metody S.M.A.R.T., czyli 5 wyznaczników: SPECIFIC (skonkretyzowane), MEASURABLE (mierzalne), ACHIEVABLE (osiągalne), RELEVANT (istotne), TIME-BOUND (określone czasowo).
  • Wyznaczenie celów – określenie konkretnych celów, jakie firma chce osiągnąć za pomocą działań na mediach społecznościowych, takich jak zwiększenie liczby obserwujących, wzrost zaangażowania użytkowników itp.
  • Dobór kanałów komunikacji – wybór platform społecznościowych, na podstawie  preferencji określonych grup docelowych.
  • Dobór formatów – określenie rodzajów treści, takich jak zdjęcia, filmy, infografiki.
  • Wyznaczenie BIG IDEA – opracowanie głównej koncepcji lub tematu, który będzie stanowił podstawę dla treści publikowanych w mediach społecznościowych.
  • Stworzenie planu działania – sporządzenie strategii publikacji treści dla różnych platformach społecznościowych, uwzględniającego cele, grupy docelowe, formaty itd.

  Strategia działań dla Ciebie

   Strategia marketingowa od Efectowni

   Dlaczego warto działać na podstawie wcześniej przygotowanej strategii?

   Uważasz, że Twoje produkty i usługi są na tyle uniwersalne, że nie potrzebują dedykowanej strategii marketingowej dopasowanej do wyznaczonych grup docelowych? To może być błędne podejście!

   Strategia marketingowa to niezwykle istotny element w osiąganiu sukcesu w dzisiejszym świecie biznesu. To kompleksowy plan, który pozwala firmie zrozumieć swoje otoczenie, klientów i konkurencję, a następnie wyznaczyć cele i wybrać najefektywniejsze ścieżki do ich realizacji.

   Strategia marketingowa powinna być cały czas optymalizowana pod kątem zmian na rynku i wyników osiąganych przez firmę, aby pozostać konkurencyjną i spełniać cele biznesowe. To kluczowy element budowy firmy w Internecie, który ma na celu zwiększenie widoczności i przyciągnięcie większej liczby klientów.

   Nasza oferta obejmuje m.in.:

   • Analizę rynku i konkurencji.
   • Określenie celów marketingowych.
   • Wybór odpowiednich narzędzi i kanałów promocji.
   • Kreatywną strategię content marketingu.
   • Strategię link building’u.
   • Określenie celów SEO i wytyczne do optymalizacji.
   • Wytyczne do tworzenia reklam internetowych.
   • Stały monitoring.

   Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem. Przybliżymy Cię do osiągnięcia sukcesu online poprzez efekty(O)wne działania marketingowe.

   Skontaktuj się z nami

   Strategia marketingowa
   szyta na miarę.