Cieszymy się, że to właśnie nas wybrałeś.

Brief dla Klientów Efectownia

  Krótki opis firmy (działalność, oferta, misja, wizja rozwoju, adres www, fb)

  Co jest przedmiotem działań promocyjnych? ( usługa/i lub przedmiot/y, które będą promowane)

  Jaki jest Twój główny cel działań? ( możesz wybrać więcej niż 1)

  W jakim obszarze/ obszarach Twoja firma jest lepsza od konkurencji?

  Wskaż swoich konkurentów

  Na jaką skalę mają być prowadzone działania promocyjne?

  Jakie są oczekiwane efekty działań? (np.: wzrost liczby klientów zainteresowanych ofertą o 30 %, wzrost sprzedaży o 20 %, zbudowanie wizerunku marki)

  Kto zajmuje się opieką techniczną i realizacjami na stronie?

  Jaki budżet planujesz przeznaczyć na realizację projektu?

  Dokładna kwota:

  Czy jest już skonkretyzowany plan działania?

  Czy są realizowane działania wspierające SEO?

  Dodatkowe uwagi - np czy strona była już pozycjonowana? Jaki jest plan pozycjonowania na najbliższe miesiące? Czy otrzymałeś w przeszłości kary od Google?